Incasso

Wanneer mag je een incassobureau inschakelen?

Net als veel andere ondernemers bent u vast wat huiverig om een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Want daarmee komt de relatie met uw klant in een nieuwe fase terecht. En hoewel u in uw recht staat, uw klant betaalt immers de rekening niet, wilt u door deze stap ook uw klant niet kwijt. Maar wanneer mag u eigenlijk een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Incassobureau of gerechtsdeurwaarder?

Voor veel ondernemers is het niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Dat is op zich begrijpelijk, want zij werken in dezelfde branche, maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen.

Incassobureau

Incassobureaus innen openstaande vorderingen in opdracht van schuldeisers (lees hier wat een incassobureau allemaal kan/mag). Zij doen dit in het buitengerechtelijke incassotraject. Incassobureaus proberen dus een openstaande factuur te innen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Bijvoorbeeld door uw klant te mailen, bellen en/of met uw klant te onderhandelen over een betalingsregeling.

Als de betaling uitblijft heeft een incassobureau geen verdere bevoegdheden om de openstaande factuur toch te innen. Zij mogen geen dagvaarding uitbrengen en ook niet zelfstandig beslag leggen. Ook niet als de rechter een veroordelend vonnis heeft gewezen. Voor deze handelingen moeten incassobureaus een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders innen eveneens openstaande vorderingen in opdracht van schuldeisers. In het buitengerechtelijke incassotraject verrichten zij dezelfde werkzaamheden als incassobureaus. Maar daar waar de bevoegdheden van een incassobureau bij het uitblijven van de betaling stoppen, gaan die van een gerechtsdeurwaarder verder.

Gerechtsdeurwaarders mogen als zogenaamd ‘openbaar ambtenaar’ de volgende ambtshandelingen uitvoeren:

  • met toestemming van de rechter (conservatoir) beslag leggen
  • een dagvaarding uitbrengen
  • een vonnis betekenen en executeren
  • een woning ontruimen

https://www.invorderingsbedrijf.nl